Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
 
Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
Direcţii de cercetare

Psihologia educaţiei/Psihologie aplicată în educaţie

Studii pedagogice

Didactică generală şi didactici de specialitate

Managementul clasei de elevi/ grupei de preşcolari

Consiliere educaţională

Orientare în carieră

TIC/E-learning

Sociologia educaţiei

Filosofia educaţiei