Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
 
Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
Resurse Financiare

Resursele financiare ale CCSE provin din:

  • granturi de cercetare
  • contracte de cercetare
  • finanţare din partea Universităţii
  • sponsorizări
  • donaţii