Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
 
Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
Personal

Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor - Director CCSE

Conf. univ. dr. Opriş Dorin Corneliu - Coordonator al Colectivului de Studii Pedagogice şi Didactică - Membru în consiliul director al CCSE 

Conf. univ. dr. Igna Cornel Victor - Coordonator al Colectivului de Psihologie Aplicată - Membru în consiliul director al CCSE 

Lect. univ. dr. Iulia Ramona Herman - Secretar CCSE