Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
 
Centrul de Cercetari în Ştiinţele Educaţiei
Misiune şi obiective

Centrul de Cercetări în Ştiinţele Educaţiei (CCSE) funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Consiliul Director al CCSE este alcătuit din cadre didactice titulare în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.  

 

Misiunea CCSE constă în  desfăşurarea unor cercetări aplicative în domeniul ştiinţelor educaţiei, antrenând în echipe multidisciplinare cadre didactice din cadrul DPPD şi din alte departamente ale universităţii, alături de cadre didactice şi cercetători de la alte instituţii din ţară sau din străinătate (instituţii de învăţământ preuniversitar, universităţi partenere, institute de cercetare, fundaţii sau organizaţii care desfăşoară activităţii educaţionale etc).

  

Obiectivele generale şi pe termen lung ale CCSE constau în: 1) conectarea educaţiei universitare de profil cu educaţia preuniversitară, cu nevoile beneficiarilor şi a principalilor actori din câmpul educaţional, cu realitatea socio-economică şi specificul socio-cultural al comunităţilor; 2) susţinerea programelor de studii în domeniul ştiinţelor educaţiei; 3) angajarea în dezvoltarea educaţională a comunităţii; 3) identificarea unor posibile direcţii ale politicilor viitoare, relevante pentru practica educaţională.  


Obiectivele specifice ale CCSE constau în:

-    identificarea unor teme sau direcţii de de cercetare relevante pentru practica educaţională;

-    stabilirea şi consolidarea legăturilor de colaborare ştiinţifică cu universităţi, institute de cercetare, instituţii culturale şi asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale;

-    valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite mijloace: cărţi de specialitate, articole ştiinţifice, lucrări prezentate la conferinţe de profil, rapoarte de cercetare, ateliere tematice etc;

-    antrenarea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea CCSE;

-    susţinerea unor cursuri de master şi alte cursuri postuniversitare de specializare;

-    dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;

-    dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice moderne şi eficiente, specifice învăţământului universitar, la nivelul proceselor educaţionale din Universitate.